Club van 40

In het Jubileumjaar 2009 hebben we de “CLUB VAN 40” opgericht.

De bedoeling hiervan is, buiten het feit dat mensen een bepaalde binding krijgen met Delta Sport, om een financiële buffer te verkrijgen. Deze buffer zal worden aangewend aan jaarlijkse doelen en minstens zo belangrijk, dat de vele jeugdleden zorgeloos kunnen (blijven) handballen.
 
Omdat spelende leden in principe al genoeg contributie betalen, willen we zoveel mogelijk personen en/of bedrijven benaderen en oproepen mee te doen die niet actief handballen. Hierbij denken we dan bijvoorbeeld aan: oud-leden, familie, klaverjassers, vrienden, kennissen, buren, je werkgever enz. enz.
 
Mocht je als spelend lid ook lid willen worden van de “club van 40”, dan houden we je uiteraard niet tegen.
 
De opzet is heel simpel, stuur een e-mail naar onze secretaris: secretaris@hvdeltasport.nl waarin u aangeeft dat u lid wilt worden van deze mooie club. U krijgt dan een bevestiging en het verzoek 40 euro over te maken.
Na uw eerste bijdrage ontvangt u automatisch jaarlijks een brief met de vraag of u de bijdrage wilt continueren.
 

Als tegenprestatie hebben we uiteraard ook een en ander te bieden.Wat te denken van:

  • eervolle vermelding op de website van Delta Sport (www.hvdeltasport.nl )

  • uitnodigingen voor de nieuwjaarsreceptie en mogelijke andere evenementen zoals de BBQ       

 

We hopen dat we een heleboel leden in de “club van 40” mogen verwelkomen!
 
“Club van 40 – doel”
  • voor 2009: het Jubileum
  • voor 2010: het Handbalkamp
  • voor 2011: Tchoukbal frames voor jong en oud