Contributie

 

Contributiebedragen voor het seizoen 2012-2013

 

Categorie Geboortejaar Contributie per maand
Minis 2005, 2006 en 2007 € 9,25
D-JeugD 2003 en 2004 € 10,25
C-Jeugd 2000, 2001 en 2002 € 11,25
B-jeugd 1997, 1998 en 1999 € 12,25
A-jeugd 1994, 1995 en 1996 € 16,75
Senioren 1993 en eerder € 18,75
Recreanten (dames)   € 13,25

 

 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één seizoen. Een seizoen loopt (volgens de statuten, artikel 3 lid 2) van 1 mei tot en met 30 april daaraanvolgende, of bij latere aanmelding tot en met 30 april. Van het verschuldigde contributiebedrag ontvangt u halfjaarlijks een factuur. Bij aanmelding tijdens een lopend seizoen, wordt het contributiebedrag naar rato berekend. Voor nieuwe leden wordt eenmalig een bedrag van € 12,50 aan inschrijfgeld in rekening gebracht.
Opzegging dient schriftelijk te worden gemeld aan het secretariaat en dient te worden gedaan vóór 1 april. Indien men in het lopende verenigingsjaar het lidmaatschap opzegt, zullen de jaarlijkse vaste kosten (afdelingscontributie en verbondscontributie) in rekening worden gebracht.
 
Lid worden? 

Klik hier voor het inschrijfformulier